Y u k l e n i y o r
Adres
Sanayi, Orhanlı Cd. No:3/2, 34899
Pendik/İstanbul
Sosyal Medya
ISO 9001

ISO 9001 müşteri beklentileri, ihtiyaçları ve mevzuat şartlarını karşılama yolu ile müşteri memnuniyetinin artırılmasını öngören dünyaca kabul görmüş bir kalite yönetimi sistemi biçimidir.

ISO 14001

ISO 14001, ürünün hammaddeden başlayarak müşteriye sunulmasına kadar olan süreçte çevresel faktörlerin belirlenmesi ve bu faktörlerin gerekli önlemler ile kontrol altına alınarak çevreye verilen zararın en aza indirilmesi için kılavuzluk yapan bir standarttır.

ISO 22000

2005 yılında ISO tarafından yayınlanan Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi Standartlarıdır. İnsanlığın temel ihtiyacı olan gıdanın güvenli tüketilmesine yardımcı olur. Yalnızca üretimde değil gıdaların temininden tüketiciye ulaşana kadar kapsamlı uluslararası bir standarttır.

ISO 45001

ISO 45001 belgesi, işletmelerin bu standarda uyum sağladığını gösteren bir sertifikadır. ISO 45001 belgesine sahip olan işletme ve kuruluşlar, iş süreçlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği yönergelerini uyumlu bir şekilde faaliyet gösterdiklerini beyan eder.

TSE HELAL SERTİFİKASI

Helal Belgesi; İyi Tarım Uygulamaları'na benzer şekilde gıdaların tarladan soframıza gelinceye kadar tüm üretim süreçlerinde İslami kurallara uygun olarak hazırlanmasının belgelendirilmesidir.